Selecteer een pagina

Back-Up netwerkt

In samenwerking met Lin Mc Devitt-Pugh

BACK-UP netwerkt!

Jongeren leren netwerken in verbinding met elkaar, op weg naar de 21-ste eeuw!

Back-Up netwerkt voedt leerlingen, brengt ze met elkaar en elkaars netwerken in contact. Het programma Back-Up netwerkt leert ze dat ze zelf invloed hebben op hun gelijke kansen op de stagemarkt en later op de arbeidsmarkt.
Al geruimere tijd is bekend dat stage discriminatie hét probleem is voor jongeren met een migratieachtergrond. Ze worden ermee geconfronteerd als ze op zoek gaan naar een stage buiten hun eigen netwerk om. Scholen en de samenleving proberen acties om deze discriminatie tegen te gaan. Echter de jongeren kunnen zelf ook veel doen. De stappen die ze hiervoor moeten zetten moeten ze wel aangeleerd worden. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat jongeren met goede contacten in het bedrijfsleven hun klasgenoten introduceren bij bedrijven, via hun ouders en hun netwerken.
Bedrijven kiezen veiligheid. Een sollicitant met binding met het bedrijf -doordat iemand in hun netwerk het bedrijf heeft aangeraden- heeft altijd een sollicitatievoordeel ten opzichte van een totaal onbekend iemand. Bedrijven ervaren hun keuze als veilig wanneer mensen die zij kennen en vertrouwen de leerling (toekomstige stagiair) kent en vertrouwt.
Wij zeggen dat jongeren met een migratieachtergrond twee problemen ervaren;
1. Gebrek aan functioneel netwerk
2. Stagediscriminatie
Beide kunnen we aanpakken door deze jongeren meer te verbinden met meer mensen in de maatschappij. Dit begint met de verbinding met klasgenoten en het kweken van lef en ambities te delen met anderen. Dit innoverende project zal snel resultaten produceren voor de jongeren en de school in het geheel.