Selecteer een pagina

Leerlinggeleid volggesprek

In samenwerking met Els de Boer, interim management en coaching

De verantwoordelijkheid bij de leerling!

Hoe mooi zou het zijn als de leerling de regie krijgt over zijn/haar eigen handelen.
Wat gebeurt er binnen een school als een leerling zijn eigen rapportbespreking (vorderingen) gaat leiden met zijn ouders/verzorgers en mentor. Tijdens zo’n driehoeks-gesprek bespreken ouder, coach (docent) en de leerling de groei van de leerling. Dit is het moment voor de leerling om te laten zien wat hij/zij wil, hoe hij/zij dat wil en wat daarvoor nodig is. Een hoge mate van eigenaarschap bij leerlingen zou zelfs leiden tot hogere resultaten (Duckworth, 2009)!
Belangrijk is hierbij dat de leerling leert reflecteren op zijn eigen gedrag. De rol van docent verandert hierin mee.
De docent zal tijdens de workshops onder andere getraind worden de volgende onderdelen:
 De leerling niet ‘aan de hand’ mee te nemen.
 Zijn/haar eigen valkuilen hierin te zien en te herkennen
 Reflecteren op zijn eigen gedrag
 Verschil weten en toepassen tussen Growth and fixt mindset
 Coaching-vaardigheden uit te breiden
 Zelfreflectie bij leerlingen stimuleren
 Wie leidt het driehoeks-gesprek
 Te leren hoe en wat een rol van eenieder is
Tevens zal er bij elke workshop geoefend worden om de vaardigheden van de docenten te vergroten
Beide projecten zijn beide heel goed toepasbaar voor een school die talent in bloei als speerpunt heeft.