Selecteer een pagina

 

Naast de groene energie workouts geef ik nog meer trainingen in samenwerkingen met andere trainers.

In samenwerking met Lin Mc Devitt-Pugh

BACK-UP netwerkt!

Back-Up netwerkt voedt leerlingen, brengt ze met elkaar en elkaars netwerken in contact. Het programma Back-Up netwerkt leert ze dat ze zelf invloed hebben op hun gelijke kansen op de stagemarkt en later op de arbeidsmarkt.
Al geruimere tijd is bekend dat stage discriminatie hét probleem is voor jongeren met een migratieachtergrond. Ze worden ermee geconfronteerd als ze op zoek gaan naar een stage buiten hun eigen netwerk om. Scholen en de samenleving proberen acties om deze discriminatie tegen te gaan. Echter de jongeren kunnen zelf ook veel doen. De stappen die ze hiervoor moeten zetten moeten ze wel aangeleerd worden. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat jongeren met goede contacten in het bedrijfsleven hun klasgenoten introduceren bij bedrijven, via hun ouders en hun netwerken.
Bedrijven kiezen veiligheid. Een sollicitant met binding met het bedrijf -doordat iemand in hun netwerk het bedrijf heeft aangeraden- heeft altijd een sollicitatievoordeel ten opzichte van een totaal onbekend iemand. Bedrijven ervaren hun keuze als veilig wanneer mensen die zij kennen en vertrouwen de leerling (toekomstige stagiair) kent en vertrouwt.
Wij zeggen dat jongeren met een migratieachtergrond twee problemen ervaren;
1. Gebrek aan functioneel netwerk
2. Stagediscriminatie
Beide kunnen we aanpakken door deze jongeren meer te verbinden met meer mensen in de maatschappij. Dit begint met de verbinding met klasgenoten en het kweken van lef en ambities te delen met anderen. Dit innoverende project zal snel resultaten produceren voor de jongeren en de school in het geheel.

 

In samenwerking met Els de Boer, interim management en coaching

Hoe mooi zou het zijn als de leerling de regie krijgt over zijn/haar eigen handelen.
Wat gebeurt er binnen een school als een leerling zijn eigen rapportbespreking (vorderingen) gaat leiden met zijn ouders/verzorgers en mentor. Tijdens zo’n driehoeks-gesprek bespreken ouder, coach (docent) en de leerling de groei van de leerling. Dit is het moment voor de leerling om te laten zien wat hij/zij wil, hoe hij/zij dat wil en wat daarvoor nodig is. Een hoge mate van eigenaarschap bij leerlingen zou zelfs leiden tot hogere resultaten (Duckworth, 2009)!

Belangrijk is hierbij dat de leerling leert reflecteren op zijn eigen gedrag. De rol van docent verandert hierin mee.

De docent zal tijdens de workshops onder andere getraind worden de volgende onderdelen:
 De leerling niet ‘aan de hand’ mee te nemen.
 Zijn/haar eigen valkuilen hierin te zien en te herkennen
 Reflecteren op zijn eigen gedrag
 Verschil weten en toepassen tussen Growth and fixt mindset
 Coaching-vaardigheden uit te breiden
 Zelfreflectie bij leerlingen stimuleren
 Wie leidt het driehoeks-gesprek
 Te leren hoe en wat een rol van eenieder is
Tevens zal er bij elke workshop geoefend worden om de vaardigheden van de docenten te vergroten
Beide projecten zijn beide heel goed toepasbaar voor een school die talent in bloei als speerpunt heeft.